b'PI KAPPA ALPHA FOUNDATION HONOR ROLL OF DONORSDELTA TAU - ARIZONA STATE.28 ETA EPSILON - ANGELO STATE 35DELTA PHI - COLORADO-MINES 28 ETA ZETA - MIDDLE TENNESSEE STATE .35DELTA CHI - NEBRASKA-OMAHA 28 ETA ETA - MOREHEAD STATE .35DELTA PSI - MARYLAND .28 ETA THETA - WEBER STATE 35DELTA OMEGA - HIGH POINT 29 ETA IOTA - WOODBURY .35EPSILON ALPHA - TRINITY COLLEGE 29 ETA KAPPA - SOUTH ALABAMA 35EPSILON BETA - VALPARAISO 29 ETA LAMBDA - ROBERT MORRIS 35EPSILON GAMMA - TEXAS TECH .29 ETA MU - GEORGIA SOUTHERN-ARMSTRONG35EPSILON DELTA - NORTH TEXAS .29 ETA NU - NORTHERN ILLINOIS 35EPSILON EPSILON - TOLEDO29 ETA XI - ALABAMA-BIRMINGHAM .35EPSILON ZETA - EAST TENNESSEE STATE .29 ETA OMICRON - LOUISIANA-MONROE 35EPSILON ETA - HOUSTON 30 ETA PI - WEST FLORIDA 35EPSILON THETA - COLORADO STATE 30 ETA RHO - NORTHERN KENTUCKY 36EPSILON IOTA - SOUTHEAST MISSOURI STATE .30 ETA SIGMA - WEST GEORGIA 36EPSILON KAPPA - LAMAR.30 ETA TAU - AUSTIN PEAY STATE 36EPSILON LAMBDA - MURRAY STATE.30 ETA UPSILON - TEXAS-ARLINGTON 36EPSILON MU - EAST CAROLINA 30 ETA PHI - CENTRAL FLORIDA .36EPSILON NU - GEORGIA STATE 30 ETA CHI - VALENCIA36EPSILON XI - CASE INSTITUTE .31 ETA PSI - TEXAS WESLEYAN .36EPSILON OMICRON - STEPHEN F. AUSTIN STATE 31 ETA OMEGA - NORTH CAROLINA-PEMBROKE 36EPSILON PI - SAM HOUSTON STATE .31 THETA ALPHA - NORTH ALABAMA .36EPSILON RHO - IDAHO STATE 31 THETA BETA - MONTEVALLO .36EPSILON SIGMA - TENNESSEE-MARTIN .31 THETA GAMMA - GEORGIA COLLEGE AND STATE .36EPSILON TAU - EASTERN NEW MEXICO .31 THETA DELTA - FRANCIS MARION 36EPSILON UPSILON - GANNON31 THETA EPSILON - NORTHEASTERN STATE 36EPSILON PHI - CENTRAL ARKANSAS.31 THETA ZETA - NORTHERN IOWA .37EPSILON CHI - PITTSBURG STATE32 THETA ETA - LOYOLA MARYMOUNT.37EPSILON PSI - WESTERN MICHIGAN 32 THETA THETA - TEXAS A&M 37EPSILON OMEGA - EAST CENTRAL .32 THETA IOTA - TYLER .37ZETA ALPHA A - KETTERING.32 THETA KAPPA - INDIANA SOUTHEAST .37ZETA ALPHA B - KETTERING 32 THETA LAMBDA - CREIGHTON 37ZETA BETA - DELTA STATE.32 THETA MU - MASSACHUSETTS .37 ZETA GAMMA - EASTERN ILLINOIS 32 THETA NU - BAYLOR .37ZETA DELTA - PARSONS 32 THETA XI - TEXAS A&M-COMMERCE 37ZETA EPSILON - WESTERN KENTUCKY .32 THETA OMICRON - INDIANA STATE 37ZETA ZETA - SOUTHWESTERN OKLAHOMA STATE 32 THETA PI - ALABAMA-HUNTSVILLE 38ZETA ETA - ARKANSAS-LITTLE ROCK 32 THETA RHO - NORTHERN ARIZONA .38ZETA THETA - TEXAS STATE 33 THETA SIGMA - WINTHROP 38ZETA IOTA - OLD DOMINION .33 THETA TAU - CALIFORNIA STATE-SACRAMENTO38ZETA KAPPA - FERRIS STATE 33 THETA UPSILON - TENNESSEE TECH .38ZETA LAMBDA - ADRIAN33 THETA PHI - WICHITA STATE 38ZETA MU - IDAHO .33 THETA CHI - VILLANOVA 38ZETA NU - EASTERN WASHINGTON 33 THETA PSI - CHAPMAN 38ZETA XI - WESTERN CAROLINA .33 THETA OMEGA - CALIFORNIA-DAVIS .38ZETA OMICRON - CALIFORNIA STATE-NORTHRIDGE 33 IOTA ALPHA - WYOMING.38 ZETA PI - SOUTH FLORIDA .33 IOTA BETA - CALIFORNIA STATE-FRESNO.38ZETA RHO - NORTH DAKOTA .34 IOTA GAMMA - NEBRASKA-KEARNEY 39ZETA SIGMA - FLORIDA TECH 34 IOTA DELTA - ROSE-HULMAN 39ZETA TAU - EASTERN KENTUCKY 34 IOTA EPSILON - CALIFORNIA STATE-LONG BEACH.39ZETA UPSILON - CONCORD 34 IOTA ZETA - RANDOLPH-MACON 39ZETA PHI - MISSOURI-ST. LOUIS .34 IOTA ETA - NEVADA-RENO .39ZETA CHI - MISSOURI STATE 34 IOTA THETA - CAL POLY-SAN LUIS OBISPO 39ZETA PSI - NICHOLLS STATE .34 IOTA IOTA - MICHIGAN STATE .39ZETA OMEGA - LOUISIANA-LAFAYETTE34 IOTA KAPPA - CALIFORNIA-SANTA BARBARA .39ETA ALPHA - CLEMSON 34 IOTA LAMBDA - COLUMBIA.39 ETA BETA - SETON HALL .35 IOTA MU - SOUTHERN ILLINOIS39 ETA GAMMA - WINDSOR.35 IOTA NU - SAINT LOUIS 39 ETA DELTA - MIT 35 IOTA XI - CHICAGO .39PSPillar Society | RSRotunda Society | 4747 West Range Society | 18681868 Society | FSFounders Society | JFJunior Founders Society SKSabre and Key Society | GGGarnet and Gold Society | LVLily of the Valley Society | SDShield & Diamond | SMCChapter President | PCPresidents Council 12 OTOak Trust | $18.681868 Club | 1st First Time Donor | C#no. of consecutive years of giving | *Deceased 12Updated 12/31/2020'